Abid Hussain

Systemintegratör

Abid har arbetat som konsult i över 10 år och älskar utmaningar vilket gör att han ofta tar en ledande roll i projekt. Att utvecklas och lära sig nya tekniker och system är en stor drivkraft och något han har nytta av i arbetet hos våra kunder.
Abid axlar ofta roller som lösningsarkitekt, systemintegratör och sytemutvecklare.

Systemutvecklare, systemintegratör, integrationsarkitekt, beställare, teknisk support, administratör.

Tibco BusinessWorks, IBM Sterling Integrator, JBoss, Tomcat, Apache Web Server, MS SQL, MySQL, Oracle, ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Java, EMS, JavaScript, Agile, Scrum, BPML, log4j

Vill du veta mer om Abid?

vara-tjanster.png