Andreas Hemmingsson

Systemutvecklare

Andreas har arbetat som systemutvecklare i både stora och små projekt. Han har agerat i både ledande och tekniska roller. I många fall har dessa utförts med hjälp av Scrum, TDD och parprogrammering. Han är van att jobba som full-stack utvecklare där det primära fokuset varit backend och testning. Andreas är även drivande i frågor som rör utvecklingsmiljö och de verktyg som används i det dagliga arbetet, och har arbetat i roller med DevOps och release & deploy processer.

Fullstack utvecklare, arkitekt, DevOps, Java Competence Lead.

Java, Spring/Spring boot, Javascript, React, Redux, JPA, Angular, Elastic search, Scala, HTML, CSS, Liquibase, RabbitMQ, ActiveMQ, Docker, Docker.

Vill du veta mer om Andreas?

vara-tjanster.png

©2019 by Devster