Björn Smith

Systemutvecklare

Björn är en driven och senior systemutvecklare som har lätt att kommunicera. Med 20 års relevant erfarenhet där stor focus lagts på testdriven java. Tyngden ligger på utveckling även om Björn också fungerar bra i roller som t.ex scrummaster eller teknisk projektledare.

Utvecklare, huvudutvecklare, arkitekt, scrummaster.

Java (J2SE, J2EE), Spring/Spring boot, Kafka, JMS, MQ, EJB3, JSF, JPA, Hibernate, GWT, Java concurrency, Apache Wicket, Scala, Play, PHP, Javascript, .NET, C++, C#, Websphere

Vill du veta mer om Björn?

vara-tjanster.png

©2019 by Devster