Erik Hjelm

Systemintegratör

Erik är en noggran och erfaren problemlösare med många års erfarenhet av arkitektur, design och implementation i framför allt integrationsprojekt. Han är teknikintresserad och ser lätt hur ny teknik kan impelemnteras i en befintlig miljö.

Systemarkitekt, systemintegratör, systemutvecklare, testare.

Tibco BusinessWorks, Tibco Adapters (MQ, Siebel, infranet, adb, file, lotus notes), Oracle, MS-SQL Server, DB/2, MySQL, Sybase, Java, C++, PL/SQL,T-SQL, SQL, VB, Shell Script, Agile, Scrum, TDD

Vill du veta mer om Erik?

vara-tjanster.png