Marcus Davidsson

Systemintegratör

Marcus är noggrann och målmedveten med ett stort tekniskt intresse. Han har lätt för att lära känna nya människor och gillar att samarbeta i grupp. Marcus har många års erfarenhet av arkitektur, design och implementation och lång erfarenhet av arkitekt och projektledararbete i integrations och systemutvecklingsprojekt. 

Arkitekt, projektledare, teknisk projektledare, mentor, systemarkitekt samt utvecklare främst inom integration.

Tibco BusinessWorks, Dell Boomi, IBM Sterling Integrator, IBM Integration Bus, MULE, Primeur, Seeburger, JBoss, Tomcat, Apache Web Server, MS SQL, MySQL, Heroku, Oracle, PostgreSQL, ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Java, C/C++, ASM, EMS, MQ, RabbitMQ, JavaScript, Agile, Scrum

Vill du veta mer om Marcus?

vara-tjanster.png

©2019 by Devster