Olof Lager

Systemutvecklare

Olof är en senior systemutvecklare som har jobbat i både små och stora projekt. Han är van att jobba i projekt nära verksamheten med stort fokus på leverans. Olof är väldigt intresserad av teknik och ser när tekniken passar ändamålet.

Utvecklare, huvudutvecklare, databasadministratör, arkitekt.

C#, .Net Framework, .Net core, PL/SQL, SQL, JavaScript, AngularJS, Groovy, Transact-SQL, MongoDB, Oracle, MsSql Server, Postgres, Xamarin, Postgres. Visual Studio, ElasticSearch, AWS.

Vill du veta mer om Olof?

vara-tjanster.png